Tiến độ đại công trường đô thị Thanh Hà Cienco 5 qua video tháng 12-2015