Bảng giá nhà đất liền kề Thanh Hà Mường Thanh Cienco 5 - Cập nhập liên tục

Bảng giá nhà đất liền kề Thanh Hà mới nhất

Bán liền kề Thanh Hà cập nhật liên tục
(HOTLINE 0906 205 887 -0982253912)

(Quý khách có thể click vào mã hàng (vd: #H510) để xem thông tin chi tiết)

bán đất khu đô thị Thanh Hà, bán liền kề Thanh Hà, bán biệt thự Thanh Hà, bán chung cư Thanh Hà, giá liền kề Thanh Hà, giá biệt thự Thanh Hà, giá chung cư Thanh Hà, bất động sản Thanh Hà

Nhận ký gửi bất động sản Thanh Hà

A1.1 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3707-2472 A1.1 LK01 Đông - Nam 10m60m 300m2 - 125 triệu/m2 - - - 37.5 tỷ - - -
A1.2 (20)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3368-114 A1.2 LK03 Đông - Bắc 5m17m 102m2 - 65 triệu/m2 - - - 6.63 tỷ - - -
#H4047-2812 A1.2 LK03 Tây - Nam 5m14m 75m2 - 70 triệu/m2 - - - 5.25 tỷ - - -
#H4036-2801 A1.2 LK06 Đông - Nam 5m14m 100m2 - 65 triệu/m2 - - - 6.5 tỷ - - -
#H3345-95 A1.2 LK07 Đông - Nam 5m14m 100m2 - 68 triệu/m2 - - - 6.8 tỷ - - -
#H3728-2493 A1.2 LK08 Đông - Nam 5m14m 100m2 - 67 triệu/m2 - - - 6.7 tỷ - - -
#H3371-117 A1.2 LK09 Đông - Nam 5m14m 91m2 - 80 triệu/m2 - - - 7.28 tỷ - - -
#H3372-118 A1.2 LK11 Tây - Nam 5m14m 95m2 - 64 triệu/m2 - - - 6.08 tỷ - - -
#H3367-113 A1.2 LK11 Tây - Nam 5m14m 95m2 - 63 triệu/m2 - - - 5.985 tỷ - - -
#H3609-229 A1.2 LK11 Tây - Nam 5m14m 95m2 - 64.21 triệu/m2 - - - 6.1 tỷ - - -
#H1538-1314 A1.2 LK11 Đông - Bắc 5m14m 95m2 - 69 triệu/m2 - - - 6.555 tỷ - - -
#H4038-2803 A1.2 LK12 Đông - Bắc 5.1m14m 96.9m2 - 65.02 triệu/m2 - - - 6.3 tỷ - - -
#H4048-2813 A1.2 LK14 Đông - Bắc 5.1m14m 97m2 - 70 triệu/m2 - - - 6.79 tỷ - - -
#H3370-116 A1.2 LK14 Nam 5m25m 95m2 - 105 triệu/m2 - - - 9.975 tỷ - - -
#H3420-159 A1.2 LK17 Đông - Nam 5m25m 103m2 - 100 triệu/m2 - - - 10.3 tỷ - - -
#H3369-115 A1.2 LK17 Tây - Bắc 5m25m 111m2 - 98 triệu/m2 - - - 10.878 tỷ - - -
#H3611-2414 A1.2 LK17 Đông - Nam 5m25m 95m2 - 90 triệu/m2 - - - 8.55 tỷ - - -
#H3613-231 A1.2 LK17 Nam 5m25m 95m2 - 90 triệu/m2 - - - 8.55 tỷ - - -
#H1476-1260 A1.2 LK17 Tây - Nam 5.1m14m 102m2 - 70 triệu/m2 1632 triệu - - 7.14 tỷ - - -
#H3436-173 A1.2 LK22 Tây - Nam 20m17m 154.9m2 - 90 triệu/m2 - - - 13.941 tỷ - - -
#H3727-2492 A1.2 LK22 Đông - Bắc 5m17.5m 98m2 - 70 triệu/m2 - - - 6.86 tỷ - - -
A2.3 (7)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3780-2545 A2.3 LK02 Tây 5m14m 100m2 - 60 triệu/m2 - - - 6 tỷ - - -
#H3373-119 A2.3 LK03 Đông 25.14m50m 147.5m2 - 155 triệu/m2 - - - 22.863 tỷ - - -
#H3230-20 A2.3 LK05 Tây 5m17m 75m2 - 85.33 triệu/m2 - - - 6.4 tỷ - - -
#H3363-111 A2.3 LK06 Bắc 24.98m60m 147.5m2 - 155 triệu/m2 - - - 22.863 tỷ - - -
#H3779-2544 A2.3 LK06 Đông 5.1m50m 102m2 - 160 triệu/m2 - - - 16.32 tỷ - - -
#H3259-42 A2.3 LK06 Tây 5m14m 100m2 - 60 triệu/m2 - - - 6 tỷ - - -
#H3608-228 A2.3 LK08 Bắc 5m14m 100m2 - 57 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - - -
A2.4 (10)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3377-123 A2.4 LK03 Tây 5m17m 117m2 - 42 triệu/m2 - - - 4.914 tỷ - - -
#H4033-2798 A2.4 LK03 Đông 5m17m 117.5m2 - 40.8 triệu/m2 - - - 4.794 tỷ - - -
#H3374-120 A2.4 LK10 Nam 5m17m 100m2 - 61 triệu/m2 - - - 6.1 tỷ - - -
#H3496-195 A2.4 LK16 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 54 triệu/m2 - - - 5.4 tỷ - - -
#H4032-2797 A2.4 LK16 Đông 5m14m 100m2 - 55 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - - -
#H3360-108 A2.4 LK16 Đông 5m14m 100m2 - 54.5 triệu/m2 - - - 5.45 tỷ - - -
#H3403-143 A2.4 LK18 Bắc 5m14m 100m2 - 53 triệu/m2 - - - 5.3 tỷ - - -
#H3376-122 A2.4 LK19 Nam 5.1m20.5m 102.06m2 - 66 triệu/m2 - - - 6.736 tỷ - - -
#H3375-121 A2.4 LK19 Nam 22.06m20.5m 87.44m2 - 78 triệu/m2 - - - 6.82 tỷ - - -
#H3768-2533 A2.4 LK19 Tây 5m17m 100m2 - 62 triệu/m2 - - - 6.2 tỷ - - -
A2.7 (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3378-124 A2.7 LK05 Bắc 5m14m 80m2 - 63 triệu/m2 - - - 5.04 tỷ - - -
#H3379-125 A2.7 LK09 Tây - Nam 5m14m 90m2 - 62 triệu/m2 - - - 5.58 tỷ - - -
A3.1 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3416-2298 A3.1 LK01 Đông 5m14m 100m2 - 39 triệu/m2 - - - 3.9 tỷ - - -
B1.1 (10)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3421-160 B1.1 LK03 Tây 5m14m 100m2 - 90 triệu/m2 - - - 9 tỷ - - -
#H3801-2566 B1.1 LK07 Tây - Nam 5m25m 100m2 - 92 triệu/m2 - - - 9.2 tỷ - - -
#H3802-2567 B1.1 LK07 Tây - Nam 5m25m 100m2 - 95 triệu/m2 - - - 9.5 tỷ - - -
#H3736-2501 B1.1 LK07 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 70 triệu/m2 - - - 7 tỷ - - -
#H3364-112 B1.1 LK09 Bắc 5m14m 100m2 - 60 triệu/m2 - - - 6 tỷ - - -
#H3380-126 B1.1 LK09 Tây - Nam 5m25m 100m2 - 90 triệu/m2 - - - 9 tỷ - - -
#H3789-2554 B1.1 LK10 Đông - Bắc 5m14m 90m2 - 71.11 triệu/m2 - - - 6.4 tỷ - - -
#H4031-2796 B1.1 LK11 Tây - Nam 5m14m 90m2 - 77.78 triệu/m2 - - - 7 tỷ - - -
#H3381-127 B1.1 LK15 Tây - Nam 5m14m 90m2 - 67.78 triệu/m2 - - - 6.1 tỷ - - -
#H3766-2531 B1.1 LK7 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 66 triệu/m2 - - - 6.6 tỷ - - -
B1.2 (6)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3402-142 B1.2 LK03 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 60 triệu/m2 - - - 6 tỷ - - -
#H3407-147 B1.2 LK05 Tây - Nam 5m25m 100m2 - 82 triệu/m2 - - - 8.2 tỷ - - -
#H3417-156 B1.2 LK05 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 61 triệu/m2 - - - 6.1 tỷ - - -
#H727-684 B1.2 LK06 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 61.5 triệu/m2 500 triệu - - 6.15 tỷ - - -
#H3357-106 B1.2 LK06 Đông - Bắc 5.1m14m 102m2 - 64 triệu/m2 - - - 6.528 tỷ - - -
#H410-410 B1.2 LK06 Tây - Nam 5m25m 100m2 - 82 triệu/m2 820 triệu - - 8.2 tỷ - - -
B1.3 (7)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3384-130 B1.3 LK07 Đông - Bắc 5m25m 100m2 - 92 triệu/m2 - - - 9.2 tỷ - - -
#H855-767 B1.3 LK11 Tây - Nam 5m17m 100m2 - 79 triệu/m2 1200 triệu - - 7.9 tỷ - - -
#H3383-129 B1.3 LK12 Tây - Nam 5m17m 100m2 - 77 triệu/m2 - - - 7.7 tỷ - - -
#H3385-131 B1.3 LK13 Tây - Nam 5m30m 123.17m2 - 121 triệu/m2 - - - 14.904 tỷ - - -
#H3769-2534 B1.3 LK13 Tây - Bắc 5m17m 85m2 - 88 triệu/m2 - - - 7.48 tỷ - - -
#H3386-132 B1.3 LK14 Tây - Nam 5m30m 122.14m2 - 119 triệu/m2 - - - 14.535 tỷ - - -
#H3362-110 B1.3 LK15 Đông - Bắc 23m17m 125m2 - 110 triệu/m2 - - - 13.75 tỷ - - -
B1.4 (27)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3777-2542 B1.4 LK01 Tây - Bắc 5m25m 102m2 - 83 triệu/m2 - - - 8.466 tỷ - - -
#H1355-1164 B1.4 LK05 Tây - Nam 5m17m 100m2 - 68 triệu/m2 900 triệu - - 6.8 tỷ - - -
#H3409-149 B1.4 LK09 Bắc 5m17m 100m2 - 68 triệu/m2 - - - 6.8 tỷ - - -
#H1397-1199 B1.4 LK09 Tây - Nam 5m30m 125m2 - 115 triệu/m2 2750 triệu - - 14.375 tỷ - - -
#H3648-253 B1.4 LK09 Tây - Nam 5m30m 125m2 - 110 triệu/m2 - - - 13.75 tỷ - - -
#H3388-134 B1.4 LK09 Đông - Bắc 5m17m 100m2 - 69 triệu/m2 - - - 6.9 tỷ - - -
#H3419-158 B1.4 LK10 Tây - Bắc 5m25m 100m2 - 82 triệu/m2 - - - 8.2 tỷ - - -
#H3401-2297 B1.4 LK10 Đông - Bắc 5m25m 100m2 - 82 triệu/m2 - - - 8.2 tỷ - - -
#H3406-146 B1.4 LK10 Đông - Bắc 5m25m 100m2 - 81 triệu/m2 - - - 8.1 tỷ - - -
#H4044-2809 B1.4 LK13 Tây - Bắc 5m17m 100m2 - 71 triệu/m2 - - - 7.1 tỷ - - -
#H3387-133 B1.4 LK13 Tây - Bắc 5m17m 100m2 - 71 triệu/m2 - - - 7.1 tỷ - - -
#H3615-232 B1.4 LK15 Tây - Nam 24.07m17m 127.5m2 - 75 triệu/m2 - - - 9.563 tỷ - - -
#H852-764 B1.4 LK15 Đông - Nam 5m17m 100m2 - 65 triệu/m2 1200 triệu - - 6.5 tỷ - - -
#H3616-233 B1.4 LK16 Đông - Bắc 5m17m 100m2 - 67 triệu/m2 - - - 6.7 tỷ - - -
#H3577-201 B1.4 LK24 Bắc 5m14m 100m2 - 58 triệu/m2 - - - 5.8 tỷ - - -
#H3356-105 B1.4 LK25 Tây - Bắc 5m14m 100m2 - 63 triệu/m2 - - - 6.3 tỷ - - -
#H1399-1201 B1.4 LK25 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 55 triệu/m2 300 triệu - - 5.5 tỷ - - -
#H4045-2810 B1.4 LK26 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 49 triệu/m2 - - - 4.9 tỷ - - -
#H3418-157 B1.4 LK27 Đông 5m14m 100m2 - 48.5 triệu/m2 - - - 4.85 tỷ - - -
#H4046-2811 B1.4 LK27 Đông - Bắc 24.07m14m 127.5m2 - 62 triệu/m2 - - - 7.905 tỷ - - -
#H4049-2814 B1.4 LK27 Đông - Nam 5m14m 100m2 - 47.5 triệu/m2 - - - 4.75 tỷ - - -
#H3398-2294 B1.4 LK28 Đông - Nam 5m14m 100m2 - 65 triệu/m2 - - - 6.5 tỷ - - -
#H3548-2385 B1.4 LK28 Tây - Nam 24.07m17m 127.5m2 - 70 triệu/m2 - - - 8.925 tỷ - - -
#H3554-198 B1.4 LK28 Tây - Nam 24.07m17m 127.5m2 - 70 triệu/m2 - - - 8.925 tỷ - - -
#H3355-104 B1.4 LK30 Đông - Bắc 5m17m 100m2 - 55 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - - -
#H4029-2794 B1.4 LK39 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 62 triệu/m2 - - - 6.2 tỷ - - -
#H3434-171 B1.4 LK39 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 62 triệu/m2 - - - 6.2 tỷ - - -
B2.1 (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3361-109 B2.1 LK03 Tây 5m17m 85.6m2 - 39 triệu/m2 - - - 3.338 tỷ - - -
#H3399-2295 B2.1 LK03 Đông 5m14m 85.6m2 - 38 triệu/m2 - - - 3.253 tỷ - - -
B2.2 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3422-161 B2.2 LK03 Tây 10m60m 300m2 - 110 triệu/m2 - - - 33 tỷ - - -
B2.3 (14)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H4027-2792 B2.3 LK04 Tây - Bắc 20m14m 127.5m2 - 66 triệu/m2 - - - 8.415 tỷ - - -
#H3433-170 B2.3 LK04 Nam 5m14m 100m2 - 55 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - - -
#H3917-2682 B2.3 LK05 Bắc 5m14m 100m2 - 55 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - - -
#H3774-2539 B2.3 LK05 Đông 5m14m 85m2 - 62 triệu/m2 - - - 5.27 tỷ - - -
#H1430-1228 B2.3 LK06 Nam 5m14m 100m2 - 55 triệu/m2 700 triệu - - 5.5 tỷ - - -
#H3137-2245 B2.3 LK07 Nam 21.57m17m 115m2 - 75 triệu/m2 - - - 8.625 tỷ - - -
#H3391-137 B2.3 LK07 Nam 5m17m 115m2 - 73.5 triệu/m2 - - - 8.453 tỷ - - -
#H3767-2532 B2.3 LK07 Bắc 5m14m 100m2 - 57 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - - -
#H1356-1165 B2.3 LK10 Tây 5m30m 112.5m2 - 86 triệu/m2 675 triệu - - 9.675 tỷ - - -
#H1174-998 B2.3 LK11 Đông 5m14m 112.5m2 - 57 triệu/m2 787.5 triệu 0 tỷ - 6.412 tỷ - - -
#H3435-172 B2.3 LK12 Tây 5m30m 112.5m2 - 81 triệu/m2 - - - 9.113 tỷ - - -
#H3776-2541 B2.3 LK15 Nam 5m20.5m 85.01m2 - 67.05 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - - -
#H3392-138 B2.3 LK17 Đông 5m14m 112m2 - 56 triệu/m2 - - - 6.272 tỷ - - -
#H3775-2540 B2.3 LK18 Nam 5m20.5m 85m2 - 67.06 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - - -
LKCVP (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H4204-2969 LKCVP TT9 Đông - Bắc 4.5m42m 90.06m2 - 186.54 triệu/m2 - - - 16.8 tỷ - - -