Quyết định cho phép đầu tư xây dựng dự án thanh hà cienco 5
14/11/2020

Quyết định cho phép đầu tư xây dựng dự án thanh hà cienco 5

Dự án thanh hà cienco 5 là dự án khu đô thị hoàn vốn của Dự án đầu tư đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ (nay là thành phố Hà Nội) đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BT tại văn bản số 1740/TTg-CN ngày 15/11/2007.

Căn cứ Quyết Định của chủ tịch UBND Tỉnh Hà Tây cho phép đầu tư xây dựng dự án thanh hà Cienco 5. Dự án được chuyển giao cho tập đoàn Mường Thanh từ ngày 19/04/2016 Mường Thanh chính thức mua 95% cổ phần Cienco 5 Land kiểm soát dự án.

 

Doanh nghiệp dự án thanh hà Cienco 5 Land giờ đây tập đoàn Mường Thanh đã mua lại 95% cổ phần của doanh nghiệp dự án thanh hà cienco 5. Nắm toàn quyền xây dựng kiểm soát và mở bán dự án thanh hà. Dự án đã được Mường Thanh trục vớt sau 8 năm nằm đắp chiếu do sự yếu kém về năng lực tài chính của Cienco 5 Land. Không đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5