Mẫu thông báo nộp tiền đặt cọc đăng ký mua tài sản và phiếu nộp tiền mua liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh
12/06/2016

Mẫu thông báo nộp tiền đặt cọc đăng ký mua tài sản và phiếu nộp tiền mua liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh

Tập đoàn Mường Thanh thường có những suất ngoại giao được mua liền kề biệt thự Thanh Hà với giá gốc cho các đơn vị thành viên và đối tác của Công ty. Đối với mỗi suất ngoại giao sẽ nhận được một " thông báo" về việc nộp tiền đặt cọc đăng ký mua tài sản, trên đó thể hiện rõ số lô, số thửa và giá tiền. Mỗi tổ chức, cá nhân nếu nhận được thông báo đều được quyền nhượng lại cho người khác nếu không có nhu cầu đóng tiền mua lô đất.

Tập đoàn Mường Thanh thường có những suất ngoại giao được mua liền kề biệt thự Thanh Hà với giá gốc cho các đơn vị thành viên và đối tác của Công ty. Đối với mỗi suất ngoại giao sẽ nhận được một " thông báo" về việc nộp tiền đặt cọc đăng ký mua tài sản, trên đó thể hiện rõ số lô, số thửa và giá tiền. Mỗi tổ chức, cá nhân nếu nhận được thông báo đều được quyền nhượng lại cho người khác nếu không có nhu cầu đóng tiền mua lô đất

Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sở hữu bản thông báo nộp tiền đặt cọc đăng ký mua tài sản như dưới đây đều được mua lô đất và giá trị đúng như trên thông báo.

Thông báo nộp tiền Thanh Hà Mường Thanh

Sau khi có thông báo nộp tiền thì tổ chức, cá nhân mang đến phòng kế toán làm thủ tục đóng tiền vào tên hợp đồng mua  lô đất. Mẫu phiếu thu dưới đây:

Thông báo nộp tiền Thanh Hà Mường Thanh

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5