Danh sách bán lô nhà liền kề đô thị Thanh Hà Mường Thanh ngày 7-5-2016
07/05/2016

Danh sách bán lô nhà liền kề đô thị Thanh Hà Mường Thanh ngày 7-5-2016

Cập nhật danh sách căn nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh Hà Đông ngày 5-5-2016 Liên hệ đặt mua nhà: 0435.202.303 - 0906.205.887

1.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.1

Phân KhuTên Lôtên căndiện tích (m2)hướngChiều Rộng Mặt Đường (m)Mặt tiền(m)Đơn Gía Bán  ( triệu/m2)- Chưa có VATĐơn Gía Bán           ( triệu/m2) - đã có VATGiá Gốc
triệu/m2 ( chưa có VAT)
Giá Gốc
triệu/m2 ( đã có VAT)
VAT ( triệu)% HĐ đã đóngGiá ChênhĐợt 1 -% giá HD + chênh+VATTổng Tiền ( triệu)ghi chú
B1.1LK0107100.0Tây Bắc46527.028.515.016.5150.031.01200.01711.52850.0Công viên
B1.1LK0304100.0Tây bắc46526.027.515.016.5150.030.01100.01595.02750.0 
B1.1LK0601100.0Đông Bắc14522.023.515.016.5150.030.0700.01195.02350.0căn góc giữa
B1.1LK0603100.0Đông Bắc17521.723.215.016.5150.030.0670.01165.02320.0 
B1.1LK0604100.0Đông Bắc14520.522.015.016.5150.030.0550.01045.02200.0 
B1.1LK0605100.0Đông Bắc17521.723.215.016.5150.030.0670.01165.02320.0 
B1.1LK0607100.0Đông Bắc14521.523.015.016.5150.030.0650.01145.02300.0 
B1.1LK0608127.5ĐN-ĐB172030.031.515.016.5191.330.01500.02131.14016.3căn góc 
B1.1LK0609127.5ĐN-TN172030.031.515.016.5191.330.01500.02131.14016.3căn góc 
B1.1LK0613100.0Tây Nam25523.525.015.016.5150.030.0850.01345.02500.0 
B1.1LK0614100.0Tây Nam25523.525.015.016.5150.030.0850.01345.02500.0 
B1.1LK0615100.0Tây Nam25523.525.015.016.5150.030.0850.01345.02500.0 
B1.1LK0701127.5TB-ĐB14525.527.015.016.5191.330.01050.01681.13442.5căn góc 
B1.1LK0724127.5TB-TN25530.031.515.016.5191.330.01500.02131.14016.3căn góc 
B1.1LK0813100.0Tây Nam25523.525.015.016.5150.030.0850.01345.02500.0 
B1.1LK0907100.0Đông Bắc14519.020.515.016.5150.030.0400.0895.02050.0 
B1.1LK0913100.0Đông Nam25524.025.515.016.5150.030.0900.01395.02550.0 
B1.1LK0914100.0Đông Nam25524.025.515.016.5150.030.0900.01395.02550.0 

2.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.2

Phân KhuTên Lôtên căndiện tích (m2)hướngChiều Rộng Mặt Đường (m)Mặt tiền(m)Đơn Gía Bán  ( triệu/m2)- Chưa có VATĐơn Gía Bán           ( triệu/m2) - đã có VATGiá Gốc
triệu/m2 ( chưa có VAT)
Giá Gốc
triệu/m2 ( đã có VAT)
VAT ( triệu)% HĐ đã đóngGiá ChênhĐợt 1 -% giá HD + chênh+VATTổng Tiền ( triệu)ghi chú
B1.2LK0113100.0Tây Nam25523.525.015.016.5150.060.0850.01840.02500.0 
B1.2LK0104100.0Đông Bắc14520.522.015.016.5150.061.0550.01556.52200.0kèm ô 17
B1.2LK0117100.0Tây Nam25520.522.015.016.5150.061.0550.01556.52200.0kèm ô 04
B1.2LK0123100.0Tây Bắc25523.224.715.016.5150.061.0820.01826.52470.0 
B1.2LK0203100.0Đông Bắc14518.520.015.016.5150.060.0350.01340.02000.0 
B1.2LK0204100.0Đông Bắc14518.019.515.016.5150.060.0300.01290.01950.0Bán kèm 19
B1.2LK0205100.0Đông Bắc14519.020.515.016.5150.060.0400.01390.02050.0 
B1.2LK0216100.0Tây Nam25522.524.015.016.5150.060.0750.01740.02400.0 
B1.2LK0219100.0Tây Nam25523.024.515.016.5150.060.0800.01790.02450.0Bán kèm 04
B1.2LK0218100.0Tây Nam25520.021.515.016.5150.060.0500.01490.02150.0Bán kèm 05
B1.2LK0205100.0Đông Bắc25520.021.515.016.5150.060.0500.01490.02150.0Bán kèm18
B1.2LK0206100.0Đông Bắc14519.020.515.016.5150.060.0400.01390.02050.0 
B1.2LK0207100.0Đông Bắc14519.020.515.016.5150.060.0400.01390.02050.0 
B1.2LK0320100.0Tây Nam25522.524.015.016.5150.060.0750.01740.02400.0 
B1.2LK0322100.0Tây Nam25522.524.015.016.5150.060.0750.01740.02400.0 

3.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.3

Tên Lôtên căndiện tích (m2)hướngChiều Rộng Mặt Đường (m)Mặt tiền(m)Đơn Gía Bán  ( triệu/m2)- Chưa có VATĐơn Gía Bán           ( triệu/m2) - đã có VATGiá Gốc
triệu/m2 ( chưa có VAT)
Giá Gốc
triệu/m2 ( đã có VAT)
VAT ( triệu)% HĐ đã đóngGiá ChênhĐợt 1 -% giá HD + chênh+VATTổng Tiền ( triệu)ghi chú
LK0108100.0Tây Bắc46523.0024.515.016.5150.060.0800.01790.02450.0 
LK0109100.0Tây Bắc46523.0024.515.016.5150.060.0800.01790.02450.0 
LK0407100.0Đông Bắc25523.5025.015.016.5150.060.0850.01840.02500.0 
LK0507100.0Tây Nam17520.0021.515.016.5150.060.0500.01490.02150.0quay CC
LK0503100.0Tây Nam17520.2021.715.016.5150.060.0520.01510.02170.0quay CC
LK0608100.0Đông Nam17521.0022.515.016.5150.060.0600.01590.02250.0 
LK0610100.0Đông Nam17520.0021.515.016.5150.060.0500.01490.02150.0 
LK0611100.0Đông Nam17520.0021.515.016.5150.060.0500.01490.02150.0 
LK0617100.0Tây Nam17521.8023.315.016.5150.060.0680.01670.02330.0 
LK0618100.0Tây Nam17521.8023.315.016.5150.060.0680.01670.02330.0 
LK0803100.0Đông Bắc25523.0024.515.016.5150.060.0800.01790.02450.0 
LK0809100.0Đông Bắc25523.0024.515.016.5150.060.0800.01790.02450.0 
LK0907100.0Đông Bắc25523.0024.515.016.5150.060.0800.01790.02450.0 
LK0908100.0Đông Bắc25523.0024.515.016.5150.060.0800.01790.02450.0 
LK0912127.0Đông Bắc25624.0025.515.016.5190.460.0900.02156.93237.5 
LK0913105.4Đông Nam25524.0025.515.016.5158.160.0900.01943.42687.4 
LK0920100.0Đông Nam25523.5025.015.016.5150.060.0850.01840.02500.0 
LK1003100.0Đông Nam25523.0024.515.016.5150.060.0800.01790.02450.0 
LK1009100.0Đông Nam25523.0024.515.016.5150.060.0800.01790.02450.0 
LK1005100.0Đông Nam25523.0024.515.016.5150.060.0800.01790.02450.0 
LK1006100.0Đông Nam25523.0024.515.016.5150.060.0800.01790.02450.0 
LK1010100.0Đông Nam25522.2023.715.016.5150.060.0720.01710.02370.0 
LK1221100.0Tây Nam17520.0021.515.016.5150.060.0500.01490.02150.0 
LK1222100.0Tây Nam17520.0021.515.016.5150.060.0500.01490.02150.0 
LK1314124.7Tây Nam30523.5025.015.016.5187.060.0850.02084.13116.5 
LK1306100.0Đông Bắc17521.5023.015.016.5150.060.0650.01640.02300.0 
LK1307100.0Đông Bắc17521.5023.015.016.5150.060.0650.01640.02300.0 
LK1326100.0Tây Bắc17523.5025.015.016.5150.060.0850.01840.02500.0 
LK1405100.0Đông Bắc17519.0020.515.016.5150.060.0400.01390.02050.0 

4.Liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B1.4

B1.4LK0106100.0Đông Bắc25523.024.313.014.3130.060.01000.01858.02430.0 
B1.4LK0107100.0Đông Bắc25523.024.313.014.3130.060.01000.01858.02430.0 
B1.4LK0108100.0Đông Bắc25523.024.313.014.3130.060.01000.01858.02430.0 
B1.4LK0109100.0Đông Bắc25523.024.313.014.3130.060.01000.01858.02430.0 
B1.4LK0118100.0Tây Bắc25523.725.013.014.3130.060.01070.01928.02500.0 

5.Biệt thự Thanh Hà Mường Thanh khu B lô B2.1

Phân KhuTên Lôtên căndiện tích (m2)hướngChiều Rộng Mặt Đường (m)Mặt tiền(m)Đơn Gía Bán  ( triệu/m2)- Chưa có VATĐơn Gía Bán           ( triệu/m2) - đã có VATGiá Gốc
triệu/m2 ( chưa có VAT)
Giá Gốc
triệu/m2 ( đã có VAT)
VAT ( triệu)% HĐ đã đóngGiá ChênhĐợt 1 -% giá HD + chênh+VATTổng Tiền ( triệu)ghi chú
B2.1BT0506239.8ĐN-ĐB301023.525.015.016.5359.760.0850.03223.75994.3căn góc 
B2.1BT0703250.0Đông Bắc301022.023.515.016.5375.060.0700.03175.05875.0 

Quý khách vui lòng gọi 0435.202.303 - 0906.205.887 để được hỗ trợ từ dothithanhha.net

bán liền kề biệt thự thanh hà mường thanh

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5